Polityka jakości i bezpieczeństwa


Z roku na rok zauważalne jest zjawisko, iż konsumenci zarówno krajowi jak i zagraniczni są coraz bardziej wymagający w stosunku do jakości i bezpieczeństwa spożywanych produktów.

Odżywianie, przyjemność, bezpieczeństwo.Konsumenci w dzisiejszych czasach kierują się trzema podstawowymi aspiracjami:

Dbałość o bezpieczeństwo

Kierując się wyżej przedstawioną zasadą w naszej codziennej pracy stale dbamy o zapewnienie bezpieczeństwa uprawianych i oferowanych do sprzedaży przez nas warzyw. Regularnie zaopatrując naszych odbiorców zarówno detalicznych, jak i hurtowych w produkty spełniające najwyższe wymagania jakości zdrowotnej staramy się, aby dążyć do zadowolenia konsumentów, zapewniając rozwój naszego przedsiębiorstwa. Ciągły rozwój firmy, staranny dobór materiału siewnego, późniejsza pielęgnacja upraw oraz kontrola jakości na każdym etapie funkcjonowania zakładu pozwala na zaspokojenie potrzeb nawet najbardziej wymagających odbiorców.

Bezpieczeństwo zdrowotne

Nadrzędnym celem działalności naszej firmy jest ciągłe zaspokajanie potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów gotowych, przez odpowiednią organizację pracy i dostarczanie produktów gwarantujących najwyższą jakość. Rozumiemy, że zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych przez nas produktów ma wpływ na zdrowie konsumentów. Dlatego też, dzięki spełnieniu wymogów przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa żywności, eliminujemy potencjalne i rzeczywiste zagrożenia zdrowotne. .

HACCP, GMP oraz BRCDroga naszego przedsiębiorstwa do zapanowania nad jakością wprowadzanych do obrotu handlowego produktów, prowadziła od tworzenia kanonu zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP-Good Hygiene Practice) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP-Good Manufactured Practice), poprzez wdrażanie systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points = System Analizy Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) zgodnego z siedmioma zasadami HACCP podanymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) zawartymi w Kodeksie Żywnościowym (Codex Alimentarius).

W niedalekiej przyszłości, by zapewnić najwyższą jakość naszych produktów zamierzamy spełnić normy i wymagania międzynarodowego standardu opracowanego przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów zwanego BRC (British Retail Consortium) wymaganego przez coraz większą grupę odbiorców jaką są sieci handlowe na terenie całej Europy.

Ponadto wszystkie gospodarstwa zrzeszone w grupie producentów Broś & Broś Sp. z o.o. uzyskały certyfikaty międzynarodowej normy GLOBALGAP potwierdzające działalność w oparciu o zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), tym samym zapewniając identyfikowalnośc oraz kontrolę nad gotowym produktem począwszy od jego zasiewu.

Oferując produkty o wysokiej i powtarzalnej jakości, a także zapewniając ich bezpieczeństwo zdrowotne, spełniamy oczekiwania naszych odbiorców. Dostarczamy im dokładnie takich wartości, których oczekują. Postępujemy rzetelnie i etycznie. Dbamy o środowisko naturalne i społeczne. Posiadamy doświadczenie oraz potencjał wsparty zaangażowaniem naszych pracowników.

Sprawne funkcjonowanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania przyczynia się do rozwoju naszej firmy, a także utwierdza naszych klientów w przekonaniu o naszej solidności i wiarygodności.

haccp

HACCP

GLOBALGAP2

GLOBALGAP

brc-bros-bros

Brytyjskie Konsorcjum Detalistów

gmpbros-bros

DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA

ghp

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA